Kommunhuset och vård- och omsorgssektorn sommaren 2017

Reducering av öppettiderna inom vård- och omsorgssektorn


Centrum hälsocentralen, tidsbeställning tfn 09 2968 3401
Masaby hälsocentralen, tidsbeställning tfn 09 2968 3500
Veikkola hälsocentralen, tidsbeställning tfn 09 2968 3600
Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning tfn 09 2968 3269

Tjänsterna i kommunhuset

Enheterna i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, och i Kirkkonummen Ostari är stängda 10–23.7 och i juli i övrigt öppna kl. 8.30–15.00. Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna är stängda 3.7–28.7. Postlådan på kommunhusets yttervägg töms normalt under arbetsdagar. Kommunens registratur betjänar hela sommaren. Bäst får du kontakt genom att ringa registraturen på numret 040 836 7769. Kontakta registraturen om du vill bekanta dig med de framlagda kungörelserna.

Kom ihåg att köpa fiskelov och polletter till bommen vid Linlos båtramp innan kansliet stängs.

Då kommunhuset är stängt fås provflaskor för undersökning av brunnsvatten från Esboregionens miljö- och hälsoskydds verksamhetsställe i Olars. Brunnsvattenproven ska under juli föras antingen direkt till laboratoriet eller onsdagar kl. 8.30-10.00 till verksamhetsstället i Olars, Gårdsbrinken 4 C.

Nycklar till sommarkolonin och Navala

Nycklarna hämtas i registraturen (kommunhusets ytterdörr mot Ostari) på överenskommelse per telefon; 040 836 7769. Nycklarna returneras också personligen till registraturen. Vaktmästaren eller servicekontoret kontaktar i förväg de som bokat sommarkolonin eller Navala. Nya bokningar kan inte göras då kommunhuset är stängt.

Kommunens och hälsocentralens telefonväxel

betjänar hela sommaren kl. 8.30–15.30. Kunderna ombes använda direkta nummer i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunens växel, tfn 09 29671
Hälsocentralens växel, tfn 09 29681
Jourhavande serviceman som sköter kommunens fastigheter, tfn 040 514 0091
Kyrkslätts vattens journummer, tfn 09 298 1636