Kommunfullmäktiges sammanträde 9.3.2020

04.03.2020 09:46

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse  

Kokousaika                         Maanantai  9.3.2020 klo 18.00
Sammanträdestid                Måndag 9.3.2020 kl. 18:00 

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali
Sammanträdesplats            Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Perusturvapalveluiden vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeus
Vård- och omsorgssektorns rätt att överskrida budgeten år 2019

4
Vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeuden myöntäminen ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle
Beviljande av rätt till Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden att överskrida budgeten år 2019

5
Kirkkonummen laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2019-2021 hyväksyminen
Godkännande av Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan 2019-2021

6
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi kunnanvaltuustolle maaliskuussa 2020
Anhängiga fullmäktigemotioner kommunfullmäktige för kännedom i mars 2020

7
Uuden varajäsenen valitseminen perusturvalautakuntaan
Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden

8
Kirkkonummen kunnan äänestysalueet
Kyrkslätts kommuns röstningsområden

Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,
tiistaina 17.3.2020 virka-aikana

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,
tisdag 17.3.2020 under tjänstetid.

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande