Kommunfullmäktiges sammanträde 15.11.2021

10.11.2021 15:48

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika                        Maanantai 15.11.2021 klo 18.00
Sammanträdestid               Måndag 15.11.2021 kl. 18.00 

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Kirkkonummi -sali
Sammanträdesplats            Kommunhuset, Kyrkslättssalen

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Lisämäärärahaesitys kattamaan vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusvaatimuksista johtuvaa henkilöstön lisätarvetta
Förslag om tilläggsanslag för att täcka ökat behov av personal som beror på personaldimensioneringskraven i äldreomsorgslagen

4
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2021: yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien lääkejakelun korvaamisesta
Svar på fullmäktigemotion 4/2021: Ersättning av läkemedelsutdelning för personer över 65 år som vårdas av närståendevårdare

5
Toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys
Nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag

6
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2022

7
Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022
Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2022

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 23.11.2021
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 23.11.2021 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande