Kommunfullmäktiges sammanträde 14.11.2022

09.11.2022 10:47

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika: Maanantai 14.11.2022 klo 18.00             
Sammanträdestid: Måndag  14.11.2022 kl. 18.00

Kokouspaikka: Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummi-sali 
Sammanträdesplats: Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2023

4
Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2023

5
Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2017: Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi
Svar på fullmäktigemotion 1/2017: Ett program för stöd av lokal företagsamhet och ekonomi i Kyrkslätt

6
Vastaus valtuustoaloitteeseen 14/2021: Kirkkonummelle korona-exit tiekartta
Svar på fullmäktigemotion 14/2021: Coronaexitvägkarta för Kyrkslätt

7
Eron myöntäminen ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä (N.K.) ja uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot och vice ordförande i svenska nämnden för fostran och utbildning (N.K.) och val av ny ledamot och vice ordförande

8
Eron myöntäminen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä uuden lautamiehen valitseminen
Beviljande av avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten och val av ny nämndeman  

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 22.11.2022
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 22.11.2022

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande