Kommunerna i Västra Nyland anser att social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis och med beaktande av invånarnas behov

26.04.2019 10:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Stads- och kommundirektörerna i Nyland har en gemensam uppfattning om att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta på kommunbasis i området. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

Ordförandena för fullmäktige, ordförandena för stads- och kommunfullmäktige, samt stads- och kommundirektörerna i Västra Nyland sammanträdde 23.4.2019 i Kyrkslätt.

De tio kommunerna i Västra Nyland (Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis) vill inleda gemensam beredning för att ordna vårdtjänsterna i området på kommunbasis. Området har sammanlagt ca 460 000 invånare.

En kommunbaserad modell utgör en god grund för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Målen är en invånar- och kundorienterad tjänsteproduktion, att ordna kostnadseffektiva tjänster och arbeta långsiktigt för att stävja kostnadsökningen, samt utveckla strukturen för att ordna och producera tjänster i enlighet med målen som ställts upp av kommunerna i området.

Kommunerna i området har goda erfarenheter av samarbetet i anslutning till Västra Nylands räddningsverk. Samarbete inom Västra Nyland har sedan tidigare bedrivits också inom vården, bl.a. i anslutning till social- och krisjouren samt upphandling av färdtjänst och långtidsvård för seniorer.

Mer information:

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo
Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö
Robert Nyman, kommundirektör, Ingå
Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla
Tuija Telén, stadsdirektör, Högfors
Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt
Mika Sivula, stadsdirektör, Lojo
Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg
Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå
Erkki Eerola, kommundirektör, Vichtis

Social- och hälsocentral Kyrkslätt