Kommunens tjänster sommaren 2019

10.06.2019 09:21

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kommunhusets tjänstetider på adressen Ervastvägen 2:

17–28.6 kl. 8.30–16
1–5.7 kl. 8.30–15
8–21.7 helt stängt
22–26.7 kl. 8.30–15
29.7–2.8 kl. 8.30–16
Fro.m. 5.8 normala öppettider må kl. 8.30–17 och ti-fr kl. 8.30–16

Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna är stängda 1–26.7
Byggnadstillsynen är stängd 8–26.7

Kommunens och hälsocentralens telefonväxel betjänar hela sommaren kl. 8.30–15.30. Kunderna ombes använda direkta nummer i så stor utsträckning som möjligt.

Postlådan på kommunhusets yttervägg töms normalt under arbetsdagar. Kommunens registratur betjänar hela sommaren. Bäst får du kontakt genom att ringa registraturen på numret 040 836 7769. Kontakta registraturen då du vill bekanta dig med de framlagda kungörelserna.

Kommunens växel, tfn 09 29671 kl. 8.30 -15.30
Hälsocentralens växel, tfn 09 29681 kl. 8.30 - 15.30
Hälsocentralens jour, tfn 09 2968 3400 kl. 8-20
Jourhavande serviceman som sköter kommunens fastigheter, tfn 040 514 0091
Kyrkslätts vattens journummer, tfn 09 298 1636

Invånarparkernas avvikande öppettider i juli
Veikkosvinden är öppen i juli 1–12.7 och 29–31.7 kl. 9–16
Släntgården är öppen i juli 1–31.7 kl. 9–16
Stubboet är stängt 1–26.7

Servicehandledningen inom småbarnspedagogik är öppen hela sommaren: 
Servicehandledning inom finskspråkig småbarnspedagogik må–fr kl. 8.30–11 tfn 050 577 4755 eller varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi eller tfn 0400 807 631

Simhallen är stängd på grund av årsservice 21.6–4.8.

Biblioteket

24.6–4.8.2019 Huvudbibliotekets öppethållning
mån–tors 9–18
fre–lör 9–15

24.6–4.8.2019 Mestans öppethållning
mån–tors 11–18
fre 9–15

17.6–11.8.2019 Bokbussen kör inte

1.6–31.8.2019 Masaby och Veikkola bibliotek håller lördagsstängt

Masaby biblioteks meröppettider
sön–tors 7–21
fre–lör 7–18

Vård- och omsorgssektorns begränsade öppettider

Social- och hälsovårdscentralen renoveras i juli, vilket till en del påverkar tillgången till tjänster och öppna verksamhetsställen i juli. Vi beklagar olägenheterna som arbetena orsakar.

Socialtjänster
Barnatillsyningsmannaverksamheten är stängd 4–16.7.

Hälsotjänster
Mottagningsverksamhet
Läkar- och sjukskötarmottagningarna på Veikkola och Masaby hälsostationer är stängda 1.7–4.8. Hälsocentralen i centrum betjänar som normalt (också kommuninvånare som bor i Veikkola och Masaby).

Hälsovårdstjänsternas verksamhetsställen som är stängda på sommaren
Rådgivningen vid Laajakallion koulu är stängd 19.6–8.8
Rådgivningen i Masaby är stängd 8–21.7
Rådgivningen i Veikkola är stängd 15–31.7

Preventivrådgivningarna är stängda:
Masaby 8.7–4.8
Veikkola 15.7–11.8
Centrum 1–28.7

Skol- och studenthälsovården fungerar under läsåret, sommartid träffar hälsovårdarna eleverna som ska börja skolan enligt tidsbokning.

Munhälsovårdens verksamhetsställen som är stängda på sommaren
Tandkliniken vid Gesterbyn koulu 8.7–2.8
Tandkliniken vid Kantvikin koulu 1.7–16.8
Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu 8.7–2.8
Tandkliniken vid Nissnikun koulu 24.6–9.8
Tandkliniken vid Veikkolan koulu 24.6–30.7
Tandkliniken i Veikkola 2 (rådgivning) 27.6–2.8
Tandkliniken vid Masaby hälsostation är öppen

Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och jour i Kyrkslätts hälsostation fungerar som vanligt under dess öppettider.

Rehabiliteringstjänster
Fysioterapitjänsternas centraliserade tidsbeställning 17.6–11.8 må-to kl. 8-9, tfn 09 2968 3330
Via svararen kan du be personalen ringa tillbaka eller lämna ett meddelande om annullering.

Mentalvårdstjänster
Familjerådgivningen är stängd 8–21.7
Välfärdsstationen för unga är stängd 8–21.7
Mentalvårdstjänster för vuxna är stängd 1–31.7
Dagverksamhetscentralen Ankkuri är stängd 22.7–2.8

Missbrukarvårdstjänster
Dagcentret Luotsi är stängt 24.6–5.8

Handikappservice
Arbetscentralen för utvecklingsstörda är stängd 28.6–28.7

Navigatorn är stängd 8–21.7

Välfärdstjänster för de äldre
Dagverksamheten för äldre är stängd 24.6–5.8
Minnespolikliniken är stängd 1–26.7

Glad sommar!

Öppettider