Kommunens tjänster sommaren 2018

15.06.2018 13:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kommunhusets tjänster

Kyrkslätts kommunhuset är under perioden 25.6 - 29.7 öppet kl. 8.30 - 15.00 med undantag av perioden 9 - 22.7 då kommunhuset är stängt. Kommunaltekniska sektorns planläggnings- och trafiksystemtjänster håller stängt 2.7 – 29.7. Adress Ervastvägen 2.

Kommunens och hälsocentralens telefonväxel betjänar hela sommaren kl. 8.30–15.30. Kunderna ombeds använda direkta nummer i så stor utsträckning som möjligt.

Postlådan på kommunhusets yttervägg töms normalt under arbetsdagar. Kommunens registratur betjänar hela sommaren. Bäst får du kontakt genom att ringa registraturen på numret 040 836 7769. Kontakta registraturen då du vill bekanta dig med de framlagda kungörelserna.

Kommunens växel, tfn  09 29671
Hälsocentralens växel, tfn  09 29681
Hälsocentralens jour, tfn 09 2968 3400
Jourhavande serviceman som sköter kommunens fastigheter, tfn 040 514 0091
Kyrkslätts vattens journummer, tfn 09 298 1636

Jour- och nödnummer

Vattenprovsförpackningar

Då kommunhuset är stängt kan förpackningar för vattenprover alter-nativt hämtas från

  • Olars, Gårdsbrinken 1 C, vån. 3, Esbo
  • Vik, Viksbågen 4, Helsingfors
  • Lojo, Länsi-Louhekatu 31

Under hela juli levererar kunden själv flaskorna som ska analyseras direkt alternativt till

  • Metropolilab, Vik, Viksbågen 4, Helsingfors
  • onsdagar kl. 8.30-10 till Olars, Gårdsbrinken 1 C, vån. 3, Esbo

Bildnings- och fritidstjänsterna

Invånarparkernas avvikande öppettider i juli
Veikkosvinden är öppen i juli  2–6.7 och 23- 27.7 kl. 9–15
Släntgården är öppen i juli 2–27.7 kl. 9–15
Stubboet är stängt 2–27.7

Servicehandledningen inom finskspråkig småbarnspedagogik är öppen hela sommaren må-fr kl. 8.30–11 tfn 050 5774 755 eller varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Simhallen är stängd med anledning av årsservice 22.6-5.8

Bibliotekets avvikande öppettider

Huvudbibliotekets öppethållning 25.6.–5.8.2018
mån – tors                      9–18
fre – lör                          9–15

Mestans öppethållning 1.6.–5.8.2018
mån – tors                      12–18
fre                                   9–15

Bokbussen kör inte 18.6.–12.8.2018
 
Masaby och Veikkola bibliotek håller lördagsstängt 2.6.–25.8.2018

 

Vård- och omsorgssektorns reducerade öppettider

Socialtjänster
Barnatillsyningsmannaverksamhet är stängd 9-15.7

Hälsotjänster

Mottagningsverksamhet
Läkar- och sjukskötarmottagningarna i Veikkola och Masaby hälsostationer är stängda 2.7 - 5.8. Hälsocentralen i centrum betjänar som normalt (också kommuninvånare som bor i Veikkola och Masaby).

Hälsovårdstjänsternas verksamhetsställen som är stängda på sommaren
Rådgivningen vid Laajakallion koulu är stängd 18.6-5.8
Rådgivningen i Masaby är stängd 9-22.7.
Rådgivningen i Veikkola är stängd 16-29.7

Preventivrådgivningarna är stängda:
Masaby 25.6-22.7
Veikkola 16.7-12.8
Centrum 2.7-29.7

Skol- och studerandehälsovården fungerar under läsåret, sommartid träffar hälsovårdarna eleverna som ska börja skolan på basis av tidsbokning.

Munhälsovårdens verksamhetsställen som är stängda på sommaren
Tandkliniken vid Gesterbyn koulu              9.7-3.8
Tandkliniken vid Kantvikin koulu            12.6-10.8
Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu         27.6-3.8
Tandkliniken vid Masaby hälsostation      16.7-3.8
Tandkliniken vid Nissnikun koulu              11.6-3.8
Tandkliniken vid Veikkolan koulu            25.6-27.7
Tandkliniken i Veikkola 2 (rådgivning)     2.7- 27.7

Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och jour fungerar i Kyrkslätts hälsostation under dess öppettider som vanligt.

Stödtjänster för funktionsförmågan

Rehabiliteringstjänster
Fysioterapitjänsternas centraliserade tidsbeställning 18.6-12.8 må-to kl. 8-9, tfn 09 2968 3330
Via svararen kan man be personalen ringa tillbaka eller lämna ett meddelande om annullering.

Ergoterapi
Ergoterapitjänsterna fungerar med reducerade resurser 25.6- 5.8

Mentalvårdstjänster
Familjerådgivningen är stängd 9.7-15.7  
Välfärdsstationen för unga är stängd 16.7-29.7
Dagverksamhetscentralen Ankkuri är stängd 16.7-27.7

Handikappservice
Arbetscentralen för utvecklingsstörda är stängd 2.7-29.7

Välfärdstjänster för de äldre
Dagverksamhet för äldre är stängd 25.6-29.7
Minnespolikliniken är stängd 2.7-29.7

Glad sommar!

Kommunhus