Kommunens patientdatasystem är ur bruk onsdag 16.9 - Man kan komma till bokade mottagningstider som vanligt

15.09.2020 12:24

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters patientdatasystem är ur bruk onsdag 16.9 på grund av att servern byts ut. På onsdagen kan man ändå komma som vanligt till hälsovårdens mottagningstider som bokats tidigare. Beakta att vi inte kan boka nya tider till mottagningarna eller coronatest under onsdagen.

Vår telefontjänst är öppen normalt kl. 8-15.30 i rådgivningsärenden men vi kan inte beställa tider då.

För brådskande ärenden är hälsocentralens akutmottagning öppen normalt kl. 8-20. Vi rekommenderar ändå att vänta till nästa dag om symtomen är lindriga.

Coronaguidens symtombedömning och självbetjäningstidsbeställning fungerar som vanligt på adressen koronabotti.hus.fi/sv.

Man kan komma normalt till rådgivningstjänsternas och skolhälsovårdens bokade tider på onsdag 16.9 men vi kan inte göra nya tidsbokningar.

Man kan som vanligt komma till tidigare bokade tider till fysioterapin, ergoterapin och hjälpmedelsutlåningen. Också våra telefontider fungerar normalt men vi kan inte boka nya tider under dagen.

Man kan komma normalt till tider som bokats till mentalvårdstjänsterna, och också telefontiderna fungerar normalt, men vi kan inte göra nya tidsbeställningar onsdag 16.9.

På onsdagen kan man komma normalt till tider som bokats till missbrukarvårdstjänsterna men vi kan inte boka nya tider.

Kyrkslätts social- och hälsocentral