Kommunens karttjänst har förnyats

22.09.2020 10:30

Kategori: Service

Kyrkslätts kommuns karttjänst har förnyats. Du kan använda den nya tjänsten på samma adress som förr: https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/?setlanguage=sv

Karttjänsten innehåller utöver olika kartor och flygfoton också mycket registeruppgifter. På tjänsten finns bl.a.

  • Planuppgifter: gällande detalj- och generalplaner med beskrivningar
  • Byggnadsuppgifter, fastighetsgränser och -beteckningar
  • Officiella adresser
  • Flygfoton från olika år, även annat historiskt material, t.ex. parentesområdets gräns
  • Olika områdesgränser, t.ex. hur närskolan bestäms, de nya röstningsområdena från och med 2021 och vattenverkets verksamhetsområden
  • Klassificering i kommunala gator, statliga vägar och enskilda väglag
  • Underhållsklassificering av kommunala gator och allmänna områden
  • Naturskyddsområden och friluftsleder i kommunen

På tjänsten finns sökfunktioner för adresser och objekt samt ett mätverktyg. Du kan göra utskrifter enligt skala.

Du kan också använda karttjänsten mobilt och t.ex. visa ditt läge på terrängkartan. Med hjälp av funktionen Exportera-Dela kan du sända läget och egna anteckningar i en länk och bädda in kartutdrag på webbsidor.

Mer information om kart- och geoinformationstjänster som erbjuds av kommunen finns på sidan:  https://paikkatieto-lokika.hub.arcgis.com/