Kommunens julhälsningsmedel har delats ut

20.12.2017 16:00

Kategori:

Även i år har Kyrkslätts kommun i stället för att skicka allmänna julhälsningar uppvaktat två föreningar i Kyrkslätt, som med sin verksamhet glatt kommunens invånare. I år får Kirkkonummen A-Kilta ry. och Kyrkslätts hembygdsförening rf. (Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry.) kommunens julgåva (300 euro/förening).

Motiveringar för uppvaktningen av A-Kilta är bl.a. föreningens medverkan i projektet Selvästi Terveempi Elämä i samarbete med bl.a. kommunen, ordnandet av seminariet och evenemanget i kyrkan om De bostadslösas Natt 17.10.2017 (och även under tidigare år), samt ordnande av Finland 100-festlunch för hundra klienter i Hila.

Kyrkslätts hembygdsförenings betydelse för värnandet om Kyrkslätts lokalhistoria betonas i synnerhet under Finlands 100-årsjubileum. Föreningen har en förtjänstfull publiceringsverksamhet; idag också på finska. Kommunen är summan av sin historia, som redan påverkats av tiotals generationer före oss. Dessa berättelser är ett värdefullt arv för kommande generationer.

Kyrkslätts kommun tackar dessa föreningar och alla andra föreningar och aktörer för samarbetet för våra invånares allmänna välstånd. Yhdessä-tillsammans är vi mera.

Raija Salin, Antero Kaukonen, Tarmo Aarnio och Kurt Ekman
På bilden från vänster: A-Kilta, kassör Raija Salin, ordförande Antero Kaukonen, kommundirektör Tarmo Aarnio och Kyrkslätts hembygdsförening, ordförande Kurt Ekman

 koriste