Kommunens evenemangskalender till allas förfogande

01.11.2019 13:39

Kategori: Kultur

Till Kyrkslätts kommuns evenemangskalender kan alla instanser lägga till egna evenemang på adressen kyrkslatt.fi/evenemang. Evenemangskalendern förnyades nyligen så att bilderna framhävs bättre.

Av svaren på enkäten om kulturstrategin framgick att man inte får tillräckligt med information om kulturevenemang. Många kommuninvånare känner till kommunens evenemangskalender, som länge har funnits, så den är en bra informationskanal för arrangörer utöver sociala medier.

I samband med evenemangskalendern finns en omfattande uppdelning i teman som på datorn syns på högra kanten av sidan och på mobiltelefonen efter de åtta första evenemangen. Mest evenemang finns under teman kultur och bibliotek.

Den som anmäler evenemang bör observera att samma tema kan ingå i flera teman, t.ex. kultur och unga.

På mobiltelefonen hittar man evenemangskalendern lätt när man går in på kyrkslatt.fi och väljer evenemangskalendern, som står överst på snabblänksmenyn. Och därefter lönar det sig att spara evenemangskalenderns adress bland bokmärkena eller på startskärmen i webbläsaren.

BILD: Veikkolan kartanoteatteri.

Veikkolan kartanoteatteri