Kommunens ansiktsmasker är slut – vi får mera masker under dagens lopp

17.08.2020 11:10

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Ansiktsmaskerna som delas ut på Kyrkslätts kommunhus är tillfälligt slut på grund av stor efterfrågan. Vi får mera masker av leverantörerna ännu idag. Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade kommuninvånare och kommuninvånare vars ställning är sårbarast.

Fyr logo