Kommunen säljer och arrenderar egnahemstomter i Äspingsbrinken

06.09.2017 16:24

Kategori: Tomter och byggande

Ansökningstiden för Äspingsbrinkens egnahemshustomter har börjat.
Ansökningstiden går ut 2.10.2017.
Äspingsbrinkens detaljplaneområde ligger i närheten av havet, söder om Kantviks egnahemshusområde. Det finns 42 tomter som kan sökas.

Ytterligare information om tomterna och om ansökan av dem www.kirkkonummi.fi/omakotitontit

keinu haapiorinteellä