Kommunen säljer en personbil som använts av hälsocentralen

28.08.2019 08:48

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun begär köpanbud på personbilen Citroen Berlingo (LOZ-773) som använts av hälsocentralen.

Bilen har tagits i bruk 19.12.2008 och har körts 162 400 km. Bilen ska besiktas nästa gång senast 11.10.2019.

Bilen kräver reparation innan ibruktagning. En utomståendes förhandsberäkning gällande kostnaderna för reparationer med arbete och utrustning är totalt över 3 000 euro.  Utrustningen inkluderar två uppsättningar däck, motorvärmare med uttag inne i bilen och audio-CD. Bifogat finns foton av bilen som säljs.

Bilen visas enligt överenskommelse på Kyrkslätts social- och hälsocentrals gård vardagar kl. 9.00-15.00. Avtala gärna om visningen på numret 050 594 1734.

Köpanbudet ska skickas per e-post till adressen kari.karhu@kirkkonummi.fi senast 9.9.2019.

Auto