Kommunen säljar Porkala gamla skola med öppet anbudsförfarande

12.11.2018 09:52

Kategori: Tomter och byggande Företagande

Försäljningsobjektet är fastighet 257-470-2-4, som ligger på adressen Porkalavägen 1826 och vars areal är 6.200 m2. På fastigheten ligger en gammal skolbyggnad 254 v-m2, varav storleken på bostaden är 90 m2 och resten är arbetsrum.

Anbudstiden går ut 1.2.2019.

Mer detaljerad information om försäljningsobjektet: https://www.kyrkslatt.fi/porkala-gamla-skola

KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN