Kommunen konkurrensutsätter personalens bemärkelsedagsgåvor

01.08.2017 13:00

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kommunen kommer ihåg sina arbetstagares och förtroendevaldas bemärkelsedagar med en gåva. Nu kommer kommunen att konkurrensutsätta alternativen till gåvorna. Avsikten är att för två år åt gången bilda ett urval som består av sex föremål och fyra tjänster.

Vi önskar att gåvan har något slags samband med Kyrkslätt, så vi förväntar att företag och företagare i Kyrkslätt deltar i anbudsförfarandet. Vi letar efter nya, annorlunda gåvoföremål och upplevelsepresenter. Varje anbudsgivare kan i sitt anbud föreslå endast en eller högst två produkter eller tjänster, för att det skulle ske val av gåvoidéer redan på förhand av anbudsgivarna.

Anbudsbegäran har publicerats 28.6 i Kyrkslätts pienhankitapalvelu.fi-portal där Kyrkslätts kommun publicerar anskaffningar som underskrider det nationella tröskelvärdet. Anbudet ska inlämnas elektroniskt på anbudsbegärans adress senast 8.8.2017 kl. 16.00.

Merkkipäivä