Kommunen förnyar beläggningen på gator i Veikkola och Masaby under sommaren

25.05.2020 14:27

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Beläggningen på gator i Veikkola och Masaby förnyas under sommaren. Dessutom utförs små lappningar på andra håll i kommunen. Reparationsarbetet börjar 25.5.2020 och fortsätter till 10.7.2020 (vecka 22–28). Reparationsarbetet utförs i huvudsak vardagar kl. 6-22. Arbetet framskrider enligt följande:

 

25.5-5.6.2020 (vecka 22–23)

-       Industrivägen 6–19

-       Eriksgårdsvägen (kommunens andel i sin helhet)

-       Impivaaravägen 1–10

 

8.6-10.7.2020 (vecka 24–28)

-       Små lappningar på olika håll i kommunen

-       början av Sundets allé

-       Nissnikustråket

-       Ny asfaltbeläggning på Nissnikuvägens gångbana

-       Masabyvägen på avsnittet Framnäsvägen - Lingonbacken

 

 

Entreprenör för objekten är NCC Oy

 

Ytterligare information om projektet ger kommunaltekniska tjänsterna i Kyrkslätt: kunnossapito@kirkkonummi.fi.

 

Kyrkslätts kommun

Kommunaltekniska tjänster