Kommunen erbjuder 27 avgiftsfria MyHobby- och TALENT-hobbygrupper för barn och unga

25.10.2019 11:51

Kategori: Bibliotek Musikinstitutet Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Ungdoms- och idrottstjänster Fritid Barnvänlig kommun

Kommunen har erbjudit barn och unga avgiftsfria MyHobby- och TALENT-hobbygrupper som höstens nyhet i olika delar av kommunen. Hobbygrupperna har blivit enormt populära under hösten, och största delen av grupperna är redan fullsatta. Vi har erbjudit barnen bl.a. pilates, vetenskap och teknologi, gym, bildkonst, simning, innebandy, grupper där du kan pröva på olika idrottsgrenar, parkour, bollsporter och kampsporter.

MyHobby-grupperna är riktade till barn och unga i skolåldern och TALENT-grupperna till barn och unga som behöver särskilt stöd. I MyHobby- och TALENT-hobbyerna är det viktigaste att uppleva glädje och känslan av att lyckas, och deltagaren behöver inte ha tidigare erfarenhet av hobbyn i fråga. Hobbyerna är helt avgiftsfria för deltagarna.

Mer information om hobbyverksamheten hittar du på Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi/fritidsverksamhet-for-barn-och-unga.

I samarbete med föreningar, organisationer och företag

Hobbygrupperna ordnas av lokala föreningar, organisationer och företag i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster. Fritidstjänsterna betalar samarbetspartnerna för ordnandet av hobbygrupperna. För tillfället deltar FC WILD ry, Gladius Kirkkonummi ry, KNUF r.f., Kirkkonummen Urheilijat ry, Masalan Kisa ry, Kirkkonummi Rangers ry och Kirkkonummen Liikuntakeskus i verksamheten.

                

          

iloa