Kommunen belönade sin personal för utvecklingsidéer

18.12.2020 13:37

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Personalsektionen som lyder under kommunstyrelsen belönade vid sitt sammanträde 16.12.2020 kommunens personal för goda utvecklingsidéer. I mars beslutade personalsektionen utlysa en utvecklingspeng som kommunens personal kunde ansöka om. Syftet med den var att uppmuntra personalen till att framföra sina tankar om utveckling av verksamheten så att det samtidigt ger kostnadseffektivitet och spareffekter. 

Före sammanträdet i december hade 58 förslag inkommit till personalenheten. Flera av förslagen hade liknande tankar om distansarbete och främjande av digitalisering. Alla idéer var bra och värda att beakta och utan tvivel kan vi lägga flera av förslagen bakom örat för fortsatt övervägande, konstaterar förvaltningsdirektör Anu Rautiainen. 

På prispallen kom de fem förslag som man bedömde att bäst uppfyller belöningskriterierna som personalsektionen ställt upp. Det var möjligt att få en belöning om 500 euro för utveckling av befintlig verksamhet och 1 000 euro för en idé till en helt ny sorts verksamhetsmodell. Villkor för beviljande av båda summorna var att utvecklingsidén ska ha en spareffekt som är minst lika stor som summan som beviljas och att en motsvarande idé inte har presenterats eller belönats redan tidigare. Dessutom var en förutsättning att sektordirektören för verksamheten i fråga förordar utvecklingsförslaget.

De fem belönade förslagen kom från olika delar av organisationen och gällde den praktiska vardagen. En del av de belönade förslagen var utarbetade av en person och en del hade utarbetats i samarbete av arbetspar.  Med 1 000 euro i utvecklingspeng belönades ett förslag som gällde införande av en skiftmodell inom den rehabiliterande arbetsverksamheten. Utvecklingspeng om 500 euro beviljades förslag som gällde utveckling av stödbesök för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, fortsatt förädling av användningen av robotik, en funktionell ändring för den skiftansvariga inom tandvården och utveckling av lokalbokningssystem.

Personalsektionens beslut om belöning av utvecklingsidéer uppmuntrar säkert alla personalgrupper att modigt framföra sina tankar om utvecklingsobjekt och hur man kan genomföra utvecklingen, gläder sig Rautiainen. I kommunen har man den senaste tiden satsat särskilt på lean-tänkande och gemensam utveckling, och det här är det som bäst, konstaterar hon. En motsvarande utvecklingspeng delas ut med personalsektionens beslut också 2021.

Fyr logo