Kommundirektörens situationsöversikt: coronaexit

08.05.2020 11:35

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

För knappt två månader sedan förstärktes genljudet av coronaviruset, men ingen kunde då ens ana hur djupt in i vår vardag det skulle tränga. Vardagliga rutiner som tidigare ansågs vara naturliga ändrades på en vecka, och vi anpassade oss förvånansvärt lätt till slut. Men det är klart att vi inte ännu har sett den slutgiltiga fakturan och att kampen mot viruset ännu pågår.

Under veckan som gått har man ändå tagit de första stegen mot det tidigare normala, men efter allt vi gått igenom kan det normala ändå vara annorlunda än det vi var vana vid för bara ett par månader sedan. En del talar till och med om det nya normala. I vilket fall som helst har man i världen, i Finland och även i Kyrkslätt tagit de första stegen i upphävandet av begränsningarna. Att skolorna öppnas från och med 14.5 betyder omställningar i många familjers vardag; och jag antar att majoriteten upplever det vara en lättnad att återgå till det tidigare, även om oron för hälsan säkert fortfarande är närvarande.

Att återigen starta upp de kommunala tjänsterna kräver ändå sina egna åtgärder och ordnandet av dessa tjänster beror inte enbart på kommunen. Bland annat skolskjutsarna och en del av kosthålls- och städtjänsterna måste planeras tillsammans med privata serviceproducenter, och kommunens egen personals återvändo till sina egna arbetsuppgifter sker inte heller över en natt. Enligt Statsrådets anvisningar ska biblioteken öppnas gradvis, men också i Kyrkslätt öppnas begränsade bibliotekstjänster redan genast efter morsdag från och med 11.5; separat beslut om öppnandet av simhallen fattas senare. Då begränsningarna som gäller sammankomster lättas från tio till femtio personer i början av juni blir det också lättare att ordna många fritidstjänster. Jag uppmanar er att följa med kommunens olika kommunikationskanaler för att hållas à jour med ändringarna.

Många av oss är lättade över att kunna ta ens små steg mot det normala, vad än det normala betyder för var och en. Att fysiska och psykiska kontakter har minskat eller till och med upphört, oro över de närståendes eller sin egen hälsa och levebröd, samt den allmänna osäkerheten vad gäller framtiden har tärt på oss och därför betyder till och med små lättnader ljus i ändan av tunneln. Antalet smittfall kommer sannolikt att öka då begränsningen av rörelse och sammankomster gradvis upphävs, men det är kanske på något sätt lättare att godkänna detta då man tror att det värsta ändå är över.

Även om vi inte alls kan förklara coronaviruset besegrat i Kyrkslätt, och bedömningen av åtgärderna som vidtogs eller inte vidtogs under pandemin ännu är framför oss, kan vi ändå redan nu konstatera att det finländska samhället vid behov rör sig snabbt. Som medborgare och kommuninvånare accepterar vi oftast begränsningar som gäller våra rättigheter och tjänsterna som vi får. Jag hoppas ännu på tålamod och förståelse i denna tid av osäkerhet - vi är ändå på väg mot ljuset och sommaren!

TARMO AARNIO

Kommundirektör

Tarmo Aarnio