Kommundirektörens och vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset 

13.08.2021 12:11

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Coronasituationen som såg bra ut i våras började gå i sämre riktning under midsommarveckan, och antalet smittor har ökat sedan dess. Under de senaste två veckorna har vi fått vetskap om 111 nya smittofall, och sjukdomens incidens i Kyrkslätt är därmed 277,5 per hundratusen invånare. Största delen av de som insjuknat de senaste veckorna har varit unga. Även vaccinerade personer har insjuknat, men lyckligtvis endast lindrigt.

Ökningen av antalet smittor har inneburit stora utmaningar för kommunens smittspårning. De som fått ett positivt resultat i testet nås inom ett par dygn, men samtalen till de som exponerats fördröjs. Det är viktigt att avhålla sig från sociala kontakter genast då man får vetskap om att man testat positivt eller exponerats.  Tyvärr dröjer också skrivandet av karantänbeslut.

I kommunen vaccinerar vi fortfarande alla åldersgrupper som ska vaccineras. Ungefär 65 procent av kommuninvånarna har fått det första vaccinet och ungefär 37 procent den andra dosen. Sammanlagt har långt över 41 000 doser redan injicerats i kommuninvånarnas överarmar.  Efterfrågan på vaccin har överskridit utbudet, och jakten på vaccinationstider har säkert varit frustrerande för många. Den här veckan har vi fått veta att vi får nya större vaccinmängder till kommunen, och vi förbereder oss på att öka antalet vaccinationstider enligt det. Det säkraste sättet att beställa tid är fortfarande elektroniskt via tjänsten coronavaccinbokning.fi, eftersom coronatelefonens återuppringningskö är flera dagar lång.

Vaccineringen av 12–15-åringar inom den grundläggande utbildningen inleds då skolorna börjar. Barnen vaccineras inom skolhälsovården utan tidsbeställning. Man kan avtala med skolhälsovårdaren i den egna skolan om vaccinering av en elev som studerar på distans.  Det har öppnats en egen tidsbeställningstelefon för de 15-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen. Vi vill ännu påminna om att coronavaccinationerna är frivilliga också för de unga.

Trots att redan 15 000 av våra invånare har fått den andra vaccindosen borde vi ännu orka följa skyddsanvisningarna. Det rekommenderas att alla över 12 år använder munskydd alltid då närkontakt till andra inte kan undvikas. I praktiken innebär det alltså alltid då det finns andra människor närvarande inomhus - i butiken och på caféet, biografen, skolan, arbetsplatsen och bussen. Vi rekommenderar också att man använder munskydd vid offentliga evenemang utomhus.

Nylands regionala koordinationsgrupp har 12.8 beslutat att Kyrkslätts kommun som den enda kommunen utanför huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) i Nyland fyller kriterierna för coronavirusets spridningsfas, medan de andra kommunerna i Nyland förblir i den så kallade accelerationsfasen. Enligt uppgifter som i skrivande stund ännu är obekräftade ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland möjligtvis striktare coronabestämmelser för Kyrkslätt först 19.8, och de torde träda i kraft 27.8. Tillsvidare följer vi de nuvarande begränsningarna för accelerationsfasen, och du kan läsa dem bland annat på kommunens webbplats.

Vi befinner oss mitt i coronavirusets fjärde våg. För att lugna ner epidemiläget måste vi ännu vara uthålliga, men framför allt ha tilltro till att situationen blir bättre. Så kommer det att gå vare sig vi tror det eller inte.

 

Tarmo Aarnio                               Jaana Koskela

Kommundirektör                       Tf. vård- och omsorgsdirektör

Kommundirektör Tarmo Aarnio