Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

28.10.2020 08:46

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Coronavåren som överraskade oss i mars lugnade sig under sommaren för att igen ta fart. De flesta av oss antog eller åtminstone hoppades att det värsta var över, men vi har fått bli besvikna. Ute i världen och i Finland visar den andra vågen sin styrka; under den senaste veckan har man konstaterat flera gruppexponeringar också i Kyrkslätt. Vi har igen varit tvungna att överväga hur mycket det finns behov av att stänga eller begränsa vårt samhälle och vår egen kommuns tjänster inför det nya, men efter våren redan mera bekanta hotet.

I stället för direkta föreskrifter som möjliggjordes av undantagslagen förlitar man sig nu mera på regional bedömning. Detta medför inte nödvändigtvis någon lättnad för oss här i Nyland; vi är fortfarande den största riskzonen och också kommunens åtgärder måste anpassas därefter. Vi följer naturligtvis de statliga myndigheternas och även huvudstadsregionens regionala anvisningar och anpassar kommunens egna rekommendationer efter dessa – vi hör ju ändå till samma zon för arbete och hobbyer.

Under det gångna halvåret har vi redan vant oss vid att begränsa vår rörlighet och våra möten med andra. För en del erbjuder distansarbetet en möjlighet att undvika kontakter, men en stor del av oss måste fortfarande möta kunder eller kolleger ansikte mot ansikte – eller åtminstone med ansiktsmask. Frågan om ansiktsmasker har blivit en kärnfråga under den andra coronavågen: ska man tro att användning av mask medför nytta eller inte. Jag medger att också jag förhöll mig motstridigt till detta i början, men då man tänker rationellt så ökar risken för exponering då droppstänk sprids eller mottas. Sätt alltså modigt på och använd maskerna!

Coronaviruset har blivit en del av den nuvarande vardagen. Det betyder inte att vi skulle underskatta viruset eller beredskapen för det – tvärtom! På basis av våra erfarenheter från våren och hösten vet vi att hanteringen av situationen underlättas av att vi är förutseende, informerar och framförallt av att vår kunniga personal har förmågan att anpassa sig enligt situationen. I första ledet mot coronaviruset arbetar hälsovårdspersonalen, och hela vår personal förtjänar stor tacksamhet av oss för sin ansvarskänsla och sitt ork.

Kommunen har vid behov beredskap att mycket snabbt ta i bruk åtgärder för att skydda våra invånare. För att minimera behovet av dessa kan vi som ansvarsfulla kommuninvånare göra vår egen insats: vi iakttar och följer de riksomfattande, regionala och kommunala coronarekommendationerna. Kanske, och hoppeligen är allting annorlunda senast på våren!

TARMO AARNIO

Kyrkslätts kommundirektör

Kommundirektör Tarmo Aarnio