Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 20.3

20.03.2020 16:00

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I en knapp vecka har vi nu levt med de kraftiga begränsningarna som coronaviruset har orsakat. Att undvika kontakter, distansarbete för föräldrar och distansstudier för skolelever har betytt att vardagen har blivit mycket annorlunda för många familjer. Hoppeligen hittar alla tålamod och ett godmodigt sinne i den här nya situationen.

Den här veckan har man talat om att skydda de äldre och tilläggstjänster som eventuellt berör dem. I Kyrkslätt ordnas tills vidare inga gruppsammankomster eller -evenemang för de äldre och vi uppmanar dem att undvika situationer där de kan exponeras för coronaviruset. Det är säkert inte möjligt för alla att helt sluta att uträtta ärenden; i sådana situationer kan en närståendes hjälp visa sig vara guld värd. Det lönar sig i och för sig för alla åldersgrupper att gå ut och röra på sig, så länge man beaktar de rekommenderade försiktighetsåtgärderna. Inom kommunen bedöms också behovet av service i den här exceptionella situationen hos också andra äldre än de som får hemvårdstjänster.

Genom en enkät riktad till elevernas vårdnadshavare kartlägger vi under veckoslutet behovet av skollunch för eleverna som får undervisning på distans. Situationen ändras en aning av rekommendationen som statsrådet idag utfärdade om att alla elever i klass 1–3 tillåts delta i närundervisning oberoende av om deras vårdnadshavare arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Information om detta skickas till hemmen via Wilma. Jag uppmanar personer som behöver social- och hälsovårdstjänster att besöka till exempel kommunens webbplats för att få information om vilka tjänster som finns tillgängliga under veckoslutet.

I det här skedet riktas kommunens tjänster särskilt till sådana invånare som är i den mest sårbara ställningen - och så ska det också vara. Under den gångna veckan kommer meddelanden om samarbetsförfaranden som inleds i både företag och kommuner att påverka vår samhällsekonomi på ett sätt vars effekter vi bara kan gissa oss till. Att efterfrågan på service kraftigt minskar tillsammans med den allmänna osäkerheten håller på att orsaka stora problem särskilt för ensam- och småföretagare. Inom ramen för våra möjligheter och begränsningar gör vi vårt bästa för att hålla hjulen i rullning i vårt samhälle och i Kyrkslätt.

Tarmo Aarnio
Kommundirektör

Tarmo Aarnio