Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3.

16.03.2020 13:37

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Coronavirussituationen har inte eskalerat i Kyrkslätt under det gångna veckoslutet, men sakkunniga bedömer att mängden smittade kommer att öka avsevärt - både hos oss och i hela Finland. På måndag förmiddag (16.3.2020) är det bekräftade antalet smittade 3, och 6 personer är försatta i karantän. Antalen torde ändå vara större än de ovannämnda eftersom virustestningspraxisen har ändrat i HNS-området och en del fall därför inte konstateras.

På fredag och under veckoslutet meddelade kommunen om betydande indragningar av funktioner, särskilt för fritidssektorns del. Dessutom beslutade vi minska smittorisken för abiturienterna som deltar i studentskrivningarna som började idag genom att överföra gymnasiets lägre årskurser till undervisning på distans. Kommunernas beslut om att dra in verksamheter har varit förvånansvärt lika. Vi fortsätter att följa med situationen i realtid och meddelar om eventuella nödvändiga nya åtgärder via alla våra kommunikationskanaler. För tillfället förväntas ändå inga nya åtgärder. I det här skedet är det viktigaste att begränsa antalet som utsätts och på så sätt minska spridningen av viruset. Kommunens hälsovård fungerar i huvudsak normalt och kan således sköta också invånarnas övriga sjukdomar och behov.

Kommunens och myndigheternas åtgärder har sin egen verkan, men vars och ens ansvar för sitt eget, familjens, arbetskamraternas och sin närmaste omgivnings välmående är minst lika viktigt. Här är utöver myndigheternas anvisningar också sunt förnuft till hjälp, vilket jag tror att vi Kyrkslättsbor säkert har även i den rådande situationen.

 

Tarmo Aarnio

Kommundirektör

Tarmo Aarnio