Kommunbildsenkäten - så här ser Kyrkslätt ut

26.08.2019 10:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Resultaten av kommunbildsenkäten i juni har blivit klara

Genom enkäten kartlades hurdana uppfattningar kommuninvånare och även invånare i andra kommuner har om Kyrkslätt. Du kan läsa svar i bildserien

Enkäten besvarades av sammanlagt 851 personer. Den mest typiska deltagaren i enkäten var en sysselsatt 35–49-årig kvinna från Kyrkslätt.  

Enligt svaren är Kyrkslätt framför allt en lugn och naturnära kommun där det är gott att bo och leva. Här är det tryggt, kommunens läge är ypperligt och möjligheterna att färdas är goda. Då man väljer god bostadsort framhävs utöver naturen också rymligt boende, goda förbindelser till andra städer och kommuner, välorganiserad kollektivtrafik och kostnaderna för boende.  

Påståendet om att kommunen är havsnära delar åsikter: enligt vissa är Kyrkslätt havsnära, enligt andra däremot något helt annat. Enligt enkäten är det dock entydigt att kommunen varken anses stadsaktig, modern eller dynamisk. Också med trivsamheten är det lite si och så. Som det mest centrala utvecklingsobjektet nämns just trivsamheten i stadsmiljön. Man önskar också att de offentliga tjänsterna, förvaltningen och beslutsfattandet utvecklas. Cirka 40 % av dem som svarat anser dock kommunen vara en attraktiv bostadsort och 36 % ganska attraktiv.

Över 70 % anser att Kyrkslätt har ett gott eller ganska gott rykte. Trots det uppger nästan 75 % att de inte har noterat att Kyrkslätt skulle marknadsföras.

Vi har nu en gemensam utmaning: vad skulle vara en passande slogan eller ett passande slagord för att beskriva Kyrkslätt? Det borde vara koncist, lätt att upprepa och lämpligt för en tvåspråkig kommun. Det borde också främja en positiv kommunbild.

Kommunutvecklingssektionen behandlade nyligen frågan i sin egen workshop. Där bildades sådana här exempel: ”Kirkkonummi ♥ Jättekiva!”, ”Allas vårt smultronställe", "De lyckligas kommun”

Berätta för oss om du tänker på ett slagord som särskilt beskriver Kyrkslätt! Anmäl din idé senast 15.9.2019 via denna länk. Den bästa idén lanseras!

Kommunbild