Kommunalvalet 2021

16.02.2021 12:20

Kategori: Kungörelse

Antalet fullmäktigeledamöter  

I kommunalvalet som förrättas 18.4.2021 väljs 51 ledamöter till kommunfullmäktige i Kyrkslätt.  

Överlämnande av kandidathandlingarna till centralvalnämnden  

Ansökningarna om publicering av kandidatlistan i sammanställningen av kandidatlistorna vid kommunalvalet och övriga handlingar som gäller kandidatuppställningen tillställs centralvalnämnden. Kandidatansökningar och övriga handlingar som gäller kandidatansökan ska överlämnas till kommunens centralvalnämnd senast tisdagen den 9 mars 2021 före kl. 16.00.   

Kandidatansökningarna och övriga handlingar som gäller kandidatansökan kan skickas per e-post till valchef Rasmus Beck på adressen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Du kan använda justitieministeriets kandidatuppställningsblanketter, https://vaalit.fi/sv/blanketter-for-kandidatuppstallning3. Centralvalnämnden har beviljat tillstånd till att blanketterna för kandidatuppställning kan undertecknas elektroniskt, ifall partierna eller grupperna som ställer upp kandidater har en egen blankettmall som stöder elektronisk underskrift till sitt förfogande. 

Kandidatansökningarna och anknytande handlingar kan också överlämnas personligen till valchef Rasmus Beck eller till ledningens assistent Gunnel Ekström, som är anträffbara i Kyrkslätts kommunhus 8.3.2021 och 9.3.2021 kl. 12.00–16.00. Kommunhusets adress är Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Valchefen och ledningens assistent är också anträffbara i kommunhuset för eventuella åtgärder som valombuden företar i anslutning till senare behandling och komplettering av ovan nämnda handlingar enligt följande: 16.3.2021 kl. 12.00–16.00 och 17.3.2021 kl. 12.00–16.00. Ombuden ska göra de eventuella kompletteringarna senast onsdagen den 17 mars 2021 före kl. 16.00.   

Det är också möjligt att överlämna handlingarna i fråga på andra tidpunkter till de ovan nämnda personerna genom att komma överens om det med dem i förväg. Tfn (växel) 09 29671  

Handlingar kan också tillställas centralvalnämnden per post som betald postförsändelse på avsändarens ansvar på adressen: Centralvalnämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt.  

Kyrkslätt 15.2.2021 

Centralvalnämnden i Kyrkslätts kommun