Kommunaltekniska nämnden

Kommunaltekniska nämnden ska leda och utveckla sitt verksamhetsområde och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas effektivitet och ger invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Kommunaltekniska nämndens uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster. Kommunaltekniska nämnden svarar också för kommunens allmänna områden, jord- och skogslägenheter och brand- och räddningsväsendet.

Ledamot Ersättare
Ordf Kati Kettunen Saml Päivi Parviainen Saml
Vice ordf Kim Männikkö SFP/KD Simon Lindberg SFP/KD
Sanni Jäppinen Gröna Nina Serow Gröna
Miisa Jeremejew Gröna Jukka Heikkinen Gröna
Carl-Johan Kajanti SFP/KD Erkki Ahlsten C
Pekka Rehn Saml Jarmo Uimonen Saml
Matti Kaurila Saml Leena Virkki Saml
Pekka Jäppinen SDP Ari Liuhta SDP
Viveca Lahti SDP Katja Juuti SDP
Santtu Vainionpää Sannf Anneli Granström Sannf
Bodil Lindholm SFP/KD Oscar Holopainen SFP/KD

Föredragande: tf. direktör för samhällstekniska väsendet, sektordirektör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Sekreterare:  förvaltningschef Sirpa Salminen