Kommunalt tillägg till hemvårdsstödet

Till hemvårdsstödet får man 150 euro/barn/månad i kommunalt tillägg (Kyrkslättstillägg) för ett under 2-årigt barn.

Man behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd.
Övriga barn i familjen kan delta i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen utan att ett syskon i hemvård förlorar kommuntillägget.

För ett adoptivbarn betalas kommuntillägg 150 euro/månad på samma grunder som vårdpenning. Detta tillägg söks hos bildnings- och fritidstjänsterna.

Ytterligare information:

Kundservicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 1269 301

Planerare Tarja Kotamäki
Tfn 040 581 2958

E-post:
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi