Veikkolan päiväkoti

Arbetena har inletts i maj 2019.. Målet är att daghemmet är i bruk från ingången av år 2021 och skolan fr.o.m. höstterminen 2021.