Grönområden och idrottsplatser

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Planerings- och byggnadsobjekt inom grönområden och idrottsplatser 2019

Planering:

- Finnsbacka och Sockenstuguparken

- Idrottsparken i centrum: skateområde och en allaktivitetsplan

- Parkeringsområdet i Meiko

- Konditionstrappor i Veikkola

Byggande:

- Vattentornsbackens näridrottsplats

- Kantviks näridrottsplats, skede 1: tryckbank

- Kyrkdalen: Området för stora barn och seniorparken

- Linlo bro