Grönområden och idrottsplatser

Näridrottsplatser

  • Planering av centrum (tomten för Jokirinteen oppimiskeskus)
  • Idrottsparken i centrum: planering av allaktivitetsplan
  • Planering av Kantvik
  • Utveckling av idrottsfunktionerna i Kyrkdalens park
  • Konditionstrapporna i Jerikobacken