Kommande ändringar inom småbarnspedagogiken 2021

15.01.2021 11:35

Kategori: Småbarnspedagogik

Kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114 beslutat att

  • man avstår från kommuntillägget till stödet för hemvård fr.o.m. 1.3.2021,
  • den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar upphör 31.7.2021 och
  • klubbverksamheten inom småbarnspedagogiken upphör 1.6.2021.

Klientavgifter från och med 1.8.2021 – avgiften blir mindre för många familjer

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras fr.o.m. 1.8.2021. Då sänks klientavgifterna inom småbanspedagogiken genom en höjning av inkomstgränserna som ligger till grund för avgifterna med 31 %. Detta kommer att sänka flera familjers klientavgifter.

Om klientavgifterna meddelas närmare efter bildnings- och fritidsnämndens beslut i mars–april.

Du kan beräkna din familjs avgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021 med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets vägledande avgiftsräknare https://minedu.fi/sv/raknare-for-klientavgifter

Kyrkslätts fyrlogo