Kom och fråga – lågtröskels servicerådgivning

30.08.2021 13:18

Kategori: Navigatorn Sysselsättning Boende och miljö Katalysatorn Service Unga Vård- och omsorgsväsendet

Hur klarar jag mina skulder? Varifrån hittar jag en ny bostad, då jag fått vräkning? Jag är orolig över mitt barns spelande och användning av rusmedel. Jag orkar inte ännu gå på jobb, men orkar inte heller vara hemma. Vad borde jag göra? Vem skulle hjälpa mig?

Från och med september kommer Kyrkslätts kommunens arbetare från vård- och omsorgsväsendet till Navigatorn förr att berätta om deras tjänster.  Det varar under åtta veckor, varje tisdag kl. 13-15. Tanken med Kom och fråga – lågtröskels servicerådgivning är att besvara kommunmedlemmarnas frågor, lyssna på deras tankar, önskemål samt att vägleda i väljandet av rätt service.  

Kyrkslätts Navigatorn hittar ni mittemot FPA på adressen Kyrkstallsvägen 1. Välkomna!
Kaffeservering. Vi tar i beaktande rådande COVID-19 anvisningar.

Teman:

7.9                       Mentalvårdsrehabiliteringens bostadstjänster

14.9                     Förberedande ekonomirådgivning

21.9                     Rusmedelstjänster

5.10                    Sysselsättningstjänsten Toimari

12.10                  Socialarbete- och rådgivning från FPA

19.10                  Bostadsrådgivning

26.10                  Sysselsättningstjänsten Toimari

""