Kom och diskutera kulturstrategin!

Kyrkslätts kulturstrategi görs upp tillsammans med kommuninvånarna. Strategidiskussionerna som hålls på olika håll i kommunen är öppna för alla intresserade under hösten 2019. I dem funderar vi tillsammans på viktiga teman för det lokala kulturarbetet. I samband med varje diskussion ordnas allmän diskussion, lokalt kulturprogram och grupparbete gällande temat för diskussionen.

Om du inte kan delta i evenemanget kan du ta ställning på webben:

Formulär för strategienkäten

Diskussionsgrupp på Facebook

Teman för diskussionerna:

4. Hemspråksdiskussion

torsdag 17.10.2019, kl. 17-20, Luckan, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt

17-18 möjlighet at bekanta sig med Luckans verksamhet samt en flerspråkig målningsverkstad, kaffeservering

18-20 Kulturstrategin med temat Hemspråk och kultur

På pausen uppträder barn med sång.

i samarbete med Luckan

5. Yrkespersoner inom konst och kultur

torsdag 7.11.2019, kl. 17-20, Kipinä, Gamla sjukhusvägen 5, Kyrkslätt

17-18 Vi bekantar oss med Kipinäs konstnärer och verksamhet

18-20 Kulturstrategin, tema Yrkespersoner inom konst och kultur

I samarbete med Kirkkonummen Kipinä.

Kulturens höstforum

torsdag 21.11.2019, kl. 17-20, Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslätt

18-20 Info om resultaten i enkäterna om kulturstrategin, Pink Eminence Oy presenterar, kulturprogram och kaffeservering, fritt inträde 

Tidtabelen preciseras senare.

Tidtabellerna för diskussionerna och mera detaljerade program sammanställs här och publiceras också i kommunens evenemangskalender kyrkslätt.fi/evenemangskalender och på Facebook på adressen www.facebook.com/kulttuurikirkkonummi. Kom med!

Kontaktuppgifter

kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kultur och museer

Aktuellt

4. Hemspråk och kultur