Kom med i stödperson- och stödfamiljverksamheten!

22.08.2017 13:03

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommun ordnar i samarbete med Ehjä rf en KURS FÖR STÖDFAMILJER i Kyrkslätt.

Utbildningen omfattar 16 timmar, vilket innebär två vardagskvällar, 2.10 och 10.10, samt lö-sö 7–8.10.2017.

Kursen är avgiftsfri.

Som stödfamilj och stödperson kan fungera vanliga, pålitliga vuxna som har tid, förmåga och vilja att erbjuda barnet/den unga omsorg och samvaro samt trevliga aktiviteter. För stödverksamheten betalas arvode.

Ytterligare information och kontakter senast 31.8:

Päivi Tanskanen, tfn 040-1269598 / paivi.tanskanen@kirkkonummi.fi