KOM IGÅNG I VARDAGEN!

MotionsINFO

Är du i behov av rekreation i vardagen? Vill du få bättre kondition och hälsa? Har du funderat på att börja motionera? Kom och diskutera med hälsoidrottsinstruktören. Servicen är avgiftsfri.

Målet är att ge information om rekommendationen för hälsofrämjande motion, motionens inverkan samt informera om utbudet av de olika motionsmöjligheter som finns i kommunen.

Boka besökstid per telefon 040-5612203. Lämna kontaktuppgift i telefonsvararen ifall ingen svarar. Mottagningen i simhallen.

Motionskort +70

Motionskortet för seniorer uppmuntrar till självständig motion och upprätthållande av funktionsförmågan. Alla kyrkslättbor som fyllt 70 år erbjuds ett gratis motionskort som berättigar till fri användning av simhallen och konditionssalen en gång per dag. Man löser ut kortet från simhallens kassa, legitimation behövs.

Ytterliga information

Päivi Sorvari
planeraren inom fritidstjärnerna
tfn 040-126 9625 eller paivi.sorvari@kirkkonummi.fi