Kolneutralt Kyrkslätt

Kyrkslätt siktar på att bli kolneutralt

Kyrkslätt anslöt sig genom kommunfullmäktiges beslut 13.11.2017 till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). Genom att ansluta sig till nätverket HINKU förbinder sig kommunen att senast år 2030 minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med nivån år 2007. Genom att minska utsläppen strävar kommunen efter att bromsa klimatförändringen, dvs. den globala uppvärmningen

HINKU-styrgruppen, som består av representanter för de olika sektorerna i kommunen, planerar klimatåtgärder och följer upp hur klimatmålen uppnås och hur åtgärderna verkställs.

 

Kyrkslätt verkar enligt principerna för hållbar utveckling

Kyrkslätt har bekräftat att det förbinder sig till Hinku-målet genom samhällsförbindelsen för hållbar utveckling Sitoumus2050, som upprätthålls av kommittén för hållbar utveckling i Finland. Målet med samhällsförbindelsen är ett välmående och globalt ansvarsfullt Finland som fungerar inom gränserna för naturens bärkraft.

Att främja hållbara och ekologiska lösningar samt att minska växthusgasutsläppen är en del av Kyrkslätts kommuns strategiska mål.

 

Energibesparingar genom energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn

Kyrkslätts kommun minskar utsläppen enligt HINKU-målet, bland annat genom att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Genom att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn har kommunen förbundit sig till energibesparingsmål på 7,5 procent senast år 2025.

Kolneutralt Finland -logoSitoumus 2050Energieffektivitetsavtalen logo

Aktuellt

Tidigare klimatbev

Klimatbrev 1/2020

Klimatbrev 2/2020