Kolneutrala kommuner - HINKU

Kyrkslätt anslöt sig till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) i slutet av år 2017. Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet och att skära ner växthusgasutsläpp har en viktig roll i detta. Kyrkslätt vill vara naturnära, men också ekologiskt hållbart.

Kommunen ordnar 7.3.2019 två workshopar där kommuninvånarna och företagen engageras att bedöma och planera nedskärningen av utsläppen.

Ytterligare information: viestinta@kirkkonummi.fi