Kolneutrala kommuner - HINKU

Kyrkslätt anslöt sig till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) i slutet av år 2017. Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet och att skära ner växthusgasutsläpp har en viktig roll i detta. Kyrkslätt vill vara naturnära, men också ekologiskt hållbart. Kommunens klimatarbete genomförs med åtgärderna i vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgärder.

Länk till vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgärder (på finska).

Kommunen ordnade 7.3.2019 två workshopar där kommuninvånarna och företagen engagerades att bedöma och planera nedskärningen av utsläppen.

Fr.o.m. 1.10.2019 drivs klimatarbetet i Kyrkslätt av en klimatkoordinator. Klimatkoordinatorn arbetar t.o.m. år 2020 inom ramen för Kyrkslätts kommuns och Vichtis kommuns gemensamma projekt, som finansieras av miljöministeriet. Koordinatorn jobbar hälften av sin arbetstid i Vichtis.

Om du har goda idéer för främjande av klimatarbetet i Kyrkslätt, ta kontakt:

Outi Manninen
Klimatkoordinator
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi
Puh. 044 7674 461