Klubbar

Kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114 beslutat att klubbverksamheten inom småbarnspedagogiken upphör 1.6.2021.

Klubbverksamhet är avsedd för barn i åldern 2–5 år som vårdas hemma. I klubben kan barnen delta i ledd verksamhet i en barngrupp. I klubben arbetar två handledare. Barnet är i klubben 2,5 timmar per dag utan föräldrar 2–3 dagar i veckan beroende på klubbens verksamhetsdagar. Gruppstorleken är ungefär 13 barn beroende på barnens ålder.

I klubben rör barnen på sig både ute och inne och sjunger, leker och pysslar. Dessutom har barnen en mellanmålsstund. Föräldrarna packar med en liten matsäck, t.ex. dryck, frukt och semla.

Centrala mål i klubbverksamheten är att barnet lär sig sociala färdigheter och får positiva erfarenheter både självständigt och i grupp. Klubbverksamheten stöder utvecklingen av barnets självkänsla och barnet lär sig att bli självständigt. Klubbverksamheten stöder också familjerna i deras fostringsarbete.

Beslutet fattas för en verksamhetsperiod åt gången. Klubbens verksamhetsperiod pågår från augusti till utgången av maj, och den följer förskoleundervisningens läs- och lovtider.   
 
Klubbavgiften varierar i enlighet med antalet klubbdagar per vecka. Deltagande i klubbverksamheten påverkar inte det hemvårdsstöd som Fpa betalar ut.
 

Klubbar 2020 - 2021

Svenskspråkiga
Prästgårdsbackens daghem

Östra området (Masaby) 
Masalan kerho 
 
Centrumområdet
Kolsarin kerho
Sepänkannaksen kerho 
 
Norra området (Veikkola) 
Koskentorin kerho 

 

Ytterligare information:

Svenskspråkig småbarnspedagogik:  

E-post: 
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi  

Finskspråkig småbarnspedagogik:  

Servicehandledningen inom småbarnspedagogiken
Måndag–fredag
kl. 8.30–11.00
050 577 4755 

E-post: 
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi  Ytterligare information om avgifterna