Kliniken för mental- och missbrukarvård MMV

OBS! Information om ickestandardiserade servicetider på kliniken. 

24-25.11.2022 (tors-fre) MMV-kliniken är stängd. 

28-29.11.2022 (mån-tis) MMV-kliniken är öppen på adress Tjänstevägen 1, B-dörren, vån. 1.

30.11.2022 (ons) MMV-kliniken är öppen kl 12-13 på adress Tjänstevägen 1, B-dörren, vån. 1. 

Från 1 december 2022 finns MMV-kliniken i Kyrklätts Välfärdscentralen, adress Åängsvägen 2. 

MMV-kliniken riktar sig till Kyrkslättsbor över 18 år som är oroade över sin psykiska hälsa och/eller sin användning av rusmedel eller annat beroende (t.ex. spelande).

Du behöver ingen tidsbeställning eller remiss till kliniken. Servicen är avgiftsfri.

På MMV-kliniken gör vi tillsammans med dig en bedömning av din situation och vid behov en plan för fortsättningen.

MMV-kliniken är öppen fr.o.m. 5.9.2022

• må–ons kl. 12–15

• to–fr kl. 8–11

MMV-klinikens telefontjänst betjänar under öppettiderna

• Mentalvårdstjänster tfn 040 535 4919

• Missbrukarvårdstjänster tfn 050 414 0979

MMV-kliniken ligger i Kyrkslätts social- och hälsocentral, Tjänstevägen 1, B-dörren, vån. 1. Från 1 december 2022 finns MMV-kliniken i Kyrklätts Välfärdscentralen, adress Åängsvägen 2.

På MMV-kliniken arbetar sjukskötare och en missbrukarhandledare. Om du behöver läkartjänster eller har allvarliga problem med den mentala hälsan (t.ex. hallucinationer, psykoser, självdestruktivitet), sök hjälp på Kyrkslätts akutmottagning kl. 8–20 eller på Jorvs samjour kl. 20–8.

Missbrukarvårdstjänsternas jour fortsätter på veckoslut och söckenhelger kl. 12–15.