Kliniken för mental- och missbrukarvård MMV

MMV-kliniken riktar sig till Kyrkslättsbor över 16 år som är oroade över sin psykiska hälsa och/eller sin användning av rusmedel eller annat beroende (t.ex. spelande).

Du behöver ingen tidsbeställning eller remiss till kliniken. Servicen är avgiftsfri.

På MMV-kliniken gör vi tillsammans med dig en bedömning av din situation och vid behov en plan för fortsättningen.

MMV-kliniken är öppen

  • må–ons kl. 12–15 OBS! MMV-kliniken är undantagsvis öppen ons 8.2.2023 kl. 12.00-13.45
  • fr kl. 8–11
  • på helger och söckenhelger kl. 12-15

MMV-klinikens telefontjänst betjänar under öppettiderna

  • tfn 050 414 0979
  • På veckoslut och söckenhelger kl. 12–15. OBS! På helger det finner sig i akutmottagningen.

MMV-kliniken ligger i Kyrkslätts Välfärdscentralen, adress Åängsvägen 2.

På MMV-kliniken arbetar sjukskötare och en missbrukarhandledare. Om du behöver läkartjänster eller har allvarliga problem med den mentala hälsan (t.ex. hallucinationer, psykoser, självdestruktivitet), sök hjälp på Kyrkslätts akutmottagning kl. 8–20 eller på Jorvs samjour kl. 20–8.