Klimatkoordinator Outi Manninen: Möjligt att uppnå resultat med konkret klimatarbete

18.12.2019 13:31

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Outi Manninen har sedan början av oktober arbetat som klimatkoordinator i Kyrkslätts och Vichtis kommuner. - Det här är ett alldeles nytt jobb och två kommuners gemensamma projekt. Man har ansökt om finansiering av miljöministeriet till slutet av år 2020. Jag arbetar en del av veckan i Kyrkslätt och en del i Vichtis, berättar Outi Manninen.

-Jag blev intresserad av jobbet som klimatkoordinator särskilt för att jag vill utföra klimatarbete på lokal nivå och ett gemensamt projekt mellan två kommuner lät väldigt intressant. Dessutom är klimatkoordinatorns arbetsbeskrivning tillräckligt mångsidig och å andra sidan behagligt tydlig. Innan hon flyttade till huvudstadsregionen studerade och arbetade Outi i Joensuu i 10 år. Outi är utbildad magister i samhällsvetenskaper med huvudämnet miljörätt, och hon har arbetat för Joensuu stad och Östra Finlands universitet inom olika projekt för energi- och klimatarbete.

-Till mina arbetsuppgifter här i Kyrkslätt hör alla ärenden under paraplyet klimatarbete, till exempel intern och extern klimatinformation, samarbete med företag som är verksamma på kommunens område, kommuninvånare och olika aktörer inom kommunorganisationen. Centralt är att identifiera väsentliga åtgärder och föra dem vidare tillsammans, fortsätter Outi Manninen.

Hitta sätt att hejda växthusgasutsläppen

Kyrkslätts kommun gick med i Hinku-nätverket (kolneutrala kommuner) år 2017. Som verksam i Hinku-nätverket har Kyrkslätt förbundit sig till att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från nivån år 2007 fram till år 2030. - Förra våren utarbetade man i Kyrkslätt en vägkarta för klimatåtgärder som en del av Hinku-projektet. Där identifierades de största utsläppsobjekten med utsläpp av växthusgaser, dessa är särskilt energianvändningen i fastigheter och vägtrafiken. Nu måste vi tillsammans effektivt kunna hitta sätt att hejda växthusgasutsläppen när potentiella objekt har identifierats, konstaterar Outi Manninen.

Förutom Hinku-nätverket deltar Kyrkslätts kommun också i kommunsektorns energieffektivitetsavtal och i det internationella avtalet Covenant of Mayors för stadsdirektörer. 

-Det bästa i mitt arbete är att jag tillsammans med olika människor och organisationer får hitta länkar och åtgärder för klimatarbete och hur vi uppnår de mål som anknyter till arbetet.  Det blir ibland att kryssa mellan två arbetsgemenskaper, men det ger å andra sidan merintresse för arbetsuppgifterna. En liten utmaning är att klimatarbetet inte har koordinerats centralt här tidigare, utan klimatarbetet har varit mer eller mindre splittrat.

-Ingredienserna för en bra arbetsdag kommer av att längs med dagen ha en lämplig mängd samarbetsmöten, men också tillräckligt med tid för förberedande arbete och klimatinformation på kommunens webbplats och i sociala medier. Det är fint när man har händerna fulla av meningsfullt arbete och hänger med sin tid hela tiden.

Outi vill även i fortsättningen arbeta med klimatfrågor. - Med konkret klimatarbete är det möjligt att uppnå resultat och jag vill absolut vara med nu och också i fortsättningen och utföra det här viktiga och inflytelserika arbetet, säger Outi Manninen.

Kyrkslätt, agility och Stjärnornas krig

Outi Manninen bor åtminstone tills vidare inte i Kyrkslätt, men kommunen har redan på kort tid gjort positivt intryck på henne. - Kyrkslätt är en riktigt trevlig och naturnära kommun i närheten av huvudstadsregionen. Visserligen medför vägtrafiken i riktning mot huvudstadsregionen utmaningar för klimatarbetet. Å andra sidan är det möjligt att i en lite mindre verksamhetsmiljö agera smidigt och flexibelt också i fråga om klimatarbete.

På sin fritid håller Outi Manninen på med agility. Hennes hund är en kooikerhondje, som är en gammal holländsk spanielras. Outi har också varit ett orubbligt fan av filmsagan Star Wars ända sedan barn.

Intervjun är en del av artikelserien På jobb hos oss, där anställda inom Kyrkslätts kommun berättar om sitt eget jobb. 

Läs också:

Avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen: En god arbetsgemenskap är grunden för allting

IT-expert Santeri Suomalainen: Evigt lärande är min grej

Bibliotekarie Sanna Pääkkö: Skönt att ha ett jobb det alltid är trevligt att gå till

 

Klimatkoordinator Outi Manninen