Kirkkoharjun koulu

I Kirkkoharjun koulukeskus har man utfört en omfattande konstruktions- och fuktteknisk undersökning samt en inneluftsundersökning, som blev färdig i juni 2019. I skolcentret görs under sommaren reparationsarbeten, som har föreslagits i rapporten.

Rapporten (på finska):

Koulukeskuksen A-osa

Koulukeskuksen B- ja K-osat

Koulukeskuksen C- ja D-osat

Koulukeskuksen E- ja F-osat

Tuktimuksen yhteenveto, rakenteet

Putkistojen kuntoselvitys

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

LV-kuntoarvio

Sähköjärjestelmien kuntoarvio

Liite 1