Kemikalieutsläpp i Kantviks hamn

16.10.2018 12:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

I Kantviks hamn har det upptäckts ett kemikalieutsläpp. Räddningsverket har utfört bekämpningsåtgärderna. Källan till utsläppet och utsläppets karaktär undersöks för tillfället.

Utsläppet bedöms inte orsaka fara.

 

Om du upptäcker motsvarande situationer, vänligen kontakta räddningsverket genom att ringa 112. Så säkrar att bekämpningsåtgärderna startas så raskt som möjligt.

 

Kyrkslätts kommun/miljövårdsenheten

Kantviks hamn