Katalysatorn Kyrkslätt har öppnat!

23.03.2021 09:57

Kategori: Sysselsättning Katalysatorn Vård- och omsorgsväsendet Service

 

Katalysatorn Kyrkslätt betjänar, ger råd och handleder med låg tröskel alla invånare i Kyrkslätt som fyllt 30 år i ärenden som gäller vardagsproblem, i synnerhet sysselsättning och utbildning.

Katalysatorn ligger på adressen Kyrkstallsvägen 1, i samma lokaler som Navigatorn, mitt emot Fpa. Vi har öppet må–fr kl. 8.30 – 15.30. På grund av coronabegränsningarna fungerar vi huvudsakligen med tidsbeställning och på distans (tfn, e-post, Teams).

Katalysatorchef Pekka M. Sinisalo, tfn 040 126 9885

Servicehandledare Outi Niemelä, tfn 040 675 9739 (t.o.m. 26.3.2021)

Socialhandledare Sari Hirvonen, tfn 040 655 1731

Servicehandledare Tony Tähtinen 040 675 2982 / tony.tahtinen@luckan.fi

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Om du vill ha Katalysatorns nyhetsbrev i fortsättningen, meddela på adressen vauhdittamo@kirkkonummi.fi

 

Vauhdittamo