Kantvikin päiväkoti tas i bruk 3.4.2018

04.01.2018 13:49

Kategori: Småbarnspedagogik

Inom finsk småbarnspedagogik, i Kantvikin päiväkoti, förbereder man sig för att ta emot gamla och nya kunder efter en omfattande byggentreprenad. Till daghemmet kommer barn från både de ersättande lokaliteterna i Sepänkannaksen päiväkoti och andra daghem i olika delar av kommunen. Dörrarna är öppna också för nya sökande som tidigare varit hemma.

När det nya daghemmet blir färdigt kommer den förskoleundervisningsgrupp som fungerat i Kantvikin koulu och de barn som varit i de ersättande lokliateterna i Sepänkannaksen päiväkoti att återvända till Kantvikin päiväkoti fr.o.m. 3.4.2018. De två förskoleundervisningsgrupperna som fungerat i Sepänkannaksen päiväkoti fortsätter ändå där tills förskoleundervisningsåret slutar.

De vårdnadshavare vilkas barn har fått beslut om placering i Kantvikin päiväkoti, kan ansöka om plats i Sepänkannaksen päiväkoti senast 19.1.2018 via Kyrkslätts kommuns webbsidor. Också i fråga om barn som ansöker om flyttning från andra daghem och familjedagvård till Kantvik eller Sepänkannas 3.4.2018 ska vårdnadshavarna lämna in en ansökan senast 19.1.2018. De ansökningar som lämnats in tidigare tas i beaktande. I tilläggsuppgifterna i ansökan kan familjerna lämna information om syskon, andra önskemål och tidpunkten för flyttningen.

Nya sökande ska lämna in sin ansökan enligt det vanliga förfarandet fyra månader innan man vill börja dagvården eller i brådskande fall två veckor före. Ansökan finns på Kyrkslätts kommuns webbsidor.

Efter att ansökningstiden gått ut bildar vi barngrupper i Kantvikin päiväkoti och i Sepänkannaksen päiväkoti på basis av ansökningarna. Personalen i Kantvik placeras i Kantvikin päiväkoti och i Sepänkannaksen päiväkoti i förhållande till antalet barn. Vårt mål är att så bra som möjligt trygga barnens interaktion med kompisar och bekanta vuxna.

Hela förskoleundervisningen på Kantviks område koncentreras till Kantvikin päiväkoti fr.o.m. 1.8.2018. Eftersom skolan ligger nära ger det de bästa möjligheterna till tätt samarbete mellan förskoleundervisningen och skolan.

När daghemmet blir färdigt kommer får familjerna möjlighet att bekanta sig med nya Kantvikin päiväkoti vid en tidpunkt som meddelas separat.

Ytterligare information ges av daghemsföreståndare Eija Renvall, eija.renvall@kirkkonummi.fi / 040-5201309, eller servicehandledare Kirsti Päärnilä, kirsti.paarnila@kirkkonummi.fi / 040-1269757.

barn