Kanta

Det elektroniska patientdataarkivet Kanta.fi gör det möjligt för dej att granska dina egna patientuppgifter. Du kan logga in i patientdataarkivet på Mina Kanta-sidorna, via sidorna kanta.fi med ett mobilcertifikat, ett elektronisk ID-kort eller bankkoder.

I Mina Kanta kan du bl.a. ge ditt samtycke till utnyttjande av dina uppgifter för din vård. Samtycket är ikraft tillsvidare och du kan återta det när som helst. I Mina Kanta kan du följa med till vilka hälsovårdsenheter dina uppgifter överlåtits eller i vilka apotek dina uppgifter behandlats.

Du kan även spara din önskan gällande vård och organdonation i Mina Kanta-tjänsten.

På Mina Kanta-sidorna ser du dina elektroniska recept och kan granska dina patientuppgifter. Där kan du också se resultaten från undersökningar vid hälsocentralen.  Som förälder kan du se ditt under 10-åriga barns hälsouppgifter. Noggrannare information om saken finns på adressen http://www.kanta.fi/sv/alaikaisen-oikeudet.

Vänligen notera att du på Mina Kanta-sidorna på grund av ett fel i munhälsovårdens patientdatasystem nu endast ser uppgifter om vilken tandskötare som deltagit i din vård. Vid behov får du i efterhand information om vilken tandläkare som vårdat dig genom att ringa eller besöka tandkliniken. Vi beklagar eventuellt besvär på grund av detta. För att korrigera det här felet kommer vårt datasystem att uppdateras ännu under det här året.