Kampanjen Trygg skolväg för alla börjar på måndag

30.08.2018 14:49

Kategori: Barn Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Unga Utbildning

På måndag börjar kampanjen Trygg skolväg för alla i skolorna i Kyrkslätt. Kampanjen baserar sig på resultaten från en enkät, där skolelever berättade om sin skolväg, och har planerats av elever från alla skolor i Kyrkslätt. Kampanjen är en del av projektet Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt, som har fått finansiering av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Vid planeringen av kampanjen lyfte eleverna fram olika positiva och negativa saker under skolvägen. Till de positiva sakerna hör vänner och möjligheter att röra sig utomhus och också trygga rutter och hänsynsfulla vuxna. Till de negativa sakerna hör å sin sida otrygga rutter och skrämmande vuxna, som inte beaktar barn i trafiken.

Kampanjen har en egen webbplats med information och uppgifter kring trafiksäkerhet. Också skolorna och eleverna har möjlighet att skapa eget innehåll för sajten.

I samband med kampanjen får alla elever i åk 1–6 en reflex med kampanjens logo, som har designats av en elev. Införskaffandet av reflexerna har stötts av Finska socker och Kirkkonummen huolto. Under kampanjen ordnas en reflextävling där klasserna tävlar i hur stor andel av eleverna som använder reflex.

Också vuxna utmanas med i kampanjen och uppmanas att ta hänsyn till barn i trafiken och på det sättet vara med om att skapa en trygg skolväg för alla elever.

Tillsammans gör vi Kyrkslätt tryggt för eleverna!

Ytterligare information ger förvaltningschef Tiina Koivisto, tfn 050 413 7439.

Logo för kampanjen trygg skolväg för alla