Jolkby grupphem (Minihem)

Jolkby grupphem ligger i ett lugnt och trivsamt bostadsområde. Minihemmets gårdsmiljö är trygg och naturnära. Hemmet har en balkong och en liten gård utanför.

I grupphemmet finns 5 boningsrum, varav ett rum är avsett för en invånare som använder många hjälpmedel. Rummen är till storleken 10–12,5 m2. I lokalen finns ett gemensamt kök och vardagsrum samt två gemensamma wc:n (i den ena finns också en dusch). Ett hyresavtal ingås med varje invånare.

Rummen är inte möblerade, utan varje invånare tar med sig sina egna möbler och inreder sitt rum enligt egen smak.

Grupphemmet har ingen egen personal. En individuell service- och vårdplan görs upp för varje invånare och kommunens hemvård besöker kunderna enligt behov. I det gemensamma boendet betonas hemlika förhållanden och gemenskap.

Man ansöker om plats i grupphemmet genom ansökan till SAS-arbetsgruppen. Boendet lämpar sig inte för minnessjuka.

Jolkby grupphem finns i Hindersby.

 

Mer information

Koordinator inom äldreservice

telefon 0400 416 798