Jokirinteen koulus lokaler stängs på grund av risken för smitta – övergång till distansundervisning 21–22.12.2021

20.12.2021 18:46

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har måndag kväll 20.12.2021 beslutat om stängning av Jokirinteen koulus skollokaler. Skolan övergår till distansundervisning för alla årskursers del tisdag 21.12 – onsdag 22.12.2021.

Beslutet grundar sig på myndigheten för smittsamma sjukdomars bedömning gällande coronavirusvariantens spridning och nödvändigheten av att stänga Jokirinteen koulus lokaler.

Beslutet gäller elever inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 1–9 med följande undantag:

beslutet gäller inte följande inom den grundläggande utbildningen:

  • elever som fått beslut om särskilt stöd
  • elever som omfattas av förlängd läroplikt eller
  • elever som får intensifierat stöd som studerar i samma smågrupper som eleverna med beslut om särskilt stöd

För eleverna i dessa grupper ordnas undervisningen som närundervisning.

Skolan ger närmare information till eleverna och vårdnadshavarna om det praktiska genomförandet och arrangemangen.

Majakka-logo