Järnvägsplan, uppgörande av en järnvägsplan för Jorvas station, Kyrkslätt

11.05.2018 09:41

Kategori: Kungörelse

Trafikverket har gjort upp en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007); Uppgörande av en järnvägsplan för Jorvas station.

 

Målet med projektet är att förbättra säkerheten och servicenivån samt funktionaliteten vid Jorvas trafikplats. De nuvarande arrangemangen motsvarar inte dagens behov.

 

Järnvägsplanen hålls allmänt framlagd på Kyrkslätts kommuns anslagstavla i 30 dagar under tiden 14.5-12.6.2018 på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

 

Fastighetens ägare och övriga sakägande samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter påverkas av planen har möjlighet att lämna anmärkningar om planen. Anmärkningarna ska skickas till kommunen (PB 20, 02401 Kyrkslätt) innan framläggningstiden utgår. (banlagen 22 §)

 

Ytterligare information ges av projektchef Erkki Mäkelä på Trafikverket, tfn 029 534 3822 och e-post erkki.makela@liikennevirasto.fi

 

 

Kyrkslätt 4.5.2018

 

planeringsingenjör