Invandringsbidrag 2021

16.02.2021 14:31

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun har reserverat ett anslag på 30 000 euro för integrering av personer som fått uppehållstillstånd. Bidraget allokeras till verksamhet som med hjälp av inlärning av språket och främjande av sysselsättningen främjar integreringen av invandrare som fått uppehållstillstånd.  

Kriterierna för beviljandet av anslaget har uppgjorts i enlighet med målen i kommunens integrationsprogram. Kriterierna år 2021 är: 

- anslaget kan beviljas till aktörer inom tredje sektorn eller gemensamt till aktörer;  

- förutsättningen för beviljade är att bidragsanslaget allokeras till verksamhet som främjar unga eller unga vuxna invandrares språkinlärning eller snabba inträde i arbetsmarknaden;  

- kommunstyrelsen förutsätter att man rapporterar till kommunstyrelsen om användningen av bidragsanslaget senast i januari 2022. I rapporten ska man med följande nyckeltal påvisa hur bidragsanslaget har använts och hur det har främjat målen i kommunens integrationsprogram: 

- Beskrivning av sättet på vilket språkinlärningen har främjats, antal personer som deltagit i verksamheten år 2021 enligt åldersgrupp (13–17-åringar; 18–24-åringar och 25–30-åringar), beskrivning av verksamhetens resultat.  

- Beskrivning av sättet på vilket inträde i arbetsmarknaden har försnabbats, antal personer som deltagit i verksamheten år 2021 enligt åldersgrupp (13–17-åringar; 18–24-åringar och 25–30-åringar), beskrivning av verksamhetens resultat. 

Integrationsbidraget allokeras till tredje sektorn för sådan verksamhet som stöder kommunens integrations- och invandrararbete i enlighet med kommunens integrationsprogram. 

Anslaget kan beviljas till en aktör eller aktörer som gemensamt sökt det eller delas mellan flera sökanden. 

I ansökan ska presenteras en plan där man visar genom hurdana åtgärder bidragsanslaget kan främja unga och/eller unga vuxna invandrares språkinlärning eller försnabba inträdet i arbetslivet och i ansökan ska visas på vilket sätt den planerade verksamheten är kopplad till kommunens egen invandrar- eller sysselsättningsverksamhet.

Ansökningstiden går ut 26.2.2021 kl. 12.00

Ansökan som adresseras till kommunstyrelsen i Kyrkslätt kan skickas till Kyrkslätts kommuns registratur per post eller e-post: 

Kyrkslätts kommun / registraturen
Referens: ”Kommunstyrelsens invandringsbidrag år 2021”
PB 20
02401 Kyrkslätt

kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ansökan kan inom utsatt tid också lämnas till kommunhusets servicekontor, Ervastvägen 2. Märk kuvertet ”Kommunstyrelsens invandringsbidrag år 2021”. 

Kyrkslätt, 16.2.2021
Kommunstyrelsen